https://sv-se.facebook.com/sverigesregistreradetatuerare/

Vår studio är en del av det historiska som SRT jobbat länge med.