Vår studio är en del av det historiska som SRT jobbat länge med.